Bakanlıktan ‘Abdi İpekçi Spor Salonu’ açıklaması

04.07.2022 20:34 Haber Deposu: DHA Bakanlıktan meydana getirilen yazılı açıklamada, yeni Abdi İpekçi Spor Kompleksi’ne dair projenin yıkım, ihale ve inşa süreçleri aktarıldı. Her türlü kanuni sürecin harfiyen işletildiği projenin, İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafınca uygun bulunmuş olduğu aktarılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafınca kamuoyuna duyurulduğunun aksine Abdi İpekçi Spor Kompleksi kapsamında, 5366 sayılı ‘Yıpranan Zamanı ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 4779 sayılı Kanun’un ilgili yönetmeliği uyarınca Yenileme Kurulu tarafınca onaylanmış bir projedir. Netice olarak İBB’nin projeyle ilgili kanuna ve hukuka uygun olmadığı iddiası kesinlikle doğru değildir” denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu para cezası işleminin hukuki dayanağı olmadığı aktarılan açıklamanın devamında şu şekilde denildi: “Tamamıyla kamuoyunu yanıltmak suretiyle meydana getirilen bir uygulamadır. Gene İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce meydana getirilen açıklamada ifade edilmiş olduğu suretiyle projeyle beraber herhangi bir yeşil alanın tahrip edilmesi söz mevzusu değildir. Tam aksine eski Abdi İpekçi Spor Kompleksi’nin yıkımından sonrasında niteliksiz durumda olan parselde 22 bin metrekare yeşil alan düzenlemesi yapılmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın şehir ölçeğinde hizmet verecek spor tesisi faaliyetine yönelik devam eden iş kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin projeyi durdurma, mühürleme yada cezai işlemleri, en hafifçe tabirle, görevi kötüye kullanma ve kamu ziyanı teşkil edecek bir uygulamadır. Tarihin ve milletin nezdinde en temel kural, milletten alınan yetkiyi millet lehine, millet için kullanmaktır. Hiçbir idrak, hakikati gölgeleyemez. İşlemeyen paslanır, hareket etmeyen durağanlaşır, üretmeyen körelir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni salon için ayrılan arazide üstüne düşen vazifeleri öteki tüm projelerde olduğu şeklinde üstünden aylar geçmesine karşın yerine getirmemektedir, getirememektedir.”

Son Dakika Haberler